Grandmaster Fan Xiulan

Redan som barn lärde sig Fan Xiulan Qi Gongens hemligheter av sin farmor. I över 30 år har hon praktiserat Qi Gong och hon har skapat ”Biyun – den hälsobevarande metoden.”

Fan Xiulan är utbildad läkare i traditionell kinesisk medicin. Hon är auktoriserad Qi Gong-mästare sedan många år och har i Kina tilldelats en professur i medicinsk Qi Gong.

Sedan 1992 har Biyunmetoden utvecklats i Sverige genom Fan Xiulans försorg och 1995 startades Biyunskolan i Örbyhus där utbildning i Biyunmetoden bedrivs med Fan Xiulan som huvudlärare.

Fan Xiulan grundade ett hälsohem (1985) i Xiangshan utanför Peking. Där blev människor rehabiliterade enbart genom att använda Qi Gong som behandlingsmetod. Där bedrevs även utbildning av instruktörer. Undervisningen gavs till elever från Kina och övriga världen.

 

LÄSTIPS

”Hälsans Tao” av Fan Xiulan
Kinas flertusenåriga, medicinska traditioner är ännu i högsta grad levande. Även om vår västerländska läkekonst har kommit långt finns där mycket att hämta, inte minst vad gäller friskvård i förebyggande syfte.

Fan Xiulan, kinesisk läkare och Qi Gong-mästare, tillbringar sedan många år tillbaka långa perioder i Sverige och känner väl vårt land. Direkt för en svensk publik har hon skrivit ”Hälsans Tao” där hon vill dela med sig av sitt kunnande. Fan Xiulans specialistkompetens är bl a medicinsk qigong, örtmedicin och akupressur.

Hon berättar här även om Biyun, den skola hon själv har grundat i Qi Gong och kinesisk medicin, som är den rika skatt hon öser ur. Det grundläggande i det kinesiska hälsotänkandet är att allt hör samman: människan, naturen, himmel och jord. Människokroppen är ett mikrokosmos, en spegel i det lilla av världsalltet. De fem elementen trä, eld, jord, metall och vatten har sina motsvarigheter inte bara i årstiderna utan även i kroppens organ och i våra känslor. Allt hänger ihop.

I boken hittar läsaren många citat från de kinesiska klassikerna som inte tidigare översatts till svenska. Där finns också råd om hur man använder mat som medicin, recept, skisser över flera av kroppens viktigaste akupressurpunkter, tankar om etik och miljö – allt i avsikt att hjälpa oss till ett långt, friskt och harmoniskt liv. Att det hela speglas mot Fan Xiulans egen bakgrund och har rötter i hennes personliga erfarenheter gör boken extra rik.

”Qi Gong enligt Biyun – Låt livskraften återvända” av Fan Xiulan
Qi Gong, den ”hälsogymnastik” som utövas av så många kineser, har etablerat sig i västerlandet. En mycket populär skola är Biyun – den hälsobevarande metoden. I Sverige har mer än 100 000 människor lärt sig den (2008).

Biyunmetoden presenteras här i ord och bild av sin grundare Fan Xiulan, kinesisk läkare som själv är verksam i vårt land. Hon ger en djupt personlig beskrivning av hur hon som barn initierades i denna kraftfulla metod av sin farmor, i vuxen ålder aktiverade sina kunskaper när hon drabbades av svår sjukdom och så kom att skapa sin egen skola i medicinsk Qi Gong. Instruktionsavsnittet är klart och tydligt, lätt att följa och kompletteras med uppgifter om vad de olika rörelserna syftar till.

Vid regelbunden träning kan hennes metod motverka sjukdomar och förebygga ohälsa. Så har den också uppmärksammats för sina hälsoeffekter och används nu vid flera landsting, vilket även redovisas i boken tillsammans med bidrag av ett antal utövare.

”Qigong enligt Biyun” utgår från en samverkan med naturen. Genom naturliga rörelser, naturlig fokusering av koncentration och naturlig andning tillförs vi positiv livskraft. Lägger vi därtill något av det som Fan Xiulan tar upp om te och mat som medicin – samt kinesisk livsvisdom – har vi tagit ett stort steg mot att främja vår hälsa, såväl kroppslig som själslig.

 

Informationen på denna sida är hämtad från Gröna Draken, en rikstäckande ideell förening för Medicinsk Qi Gong enligt Biuynmetoden.