Medicinsk qi gong enligt Biyunmetoden

Helgkurser i Qi Gong
Vi erbjuder kurser i medicinsk Qi Gong enligt Biyunmetoden, där vi tränar hela metoden så att du lär dig rörelserna och kan fortsätta träna hemma. Läs mer om våra helgkurser eller gör en intresseanmälan.

Vad är Qi Gong?
Qi betyder livskraft eller energi, något vi inte kan se eller röra men som vi vet finns där. Medicinsk Qi Gong enligt Biynmetoden är en egenvårdsmetod där man genom avslappning, naturlig andning, koncentration och naturliga rörelser tillför livsenergi (qi) till kroppen och hjärtat. Genom att på detta sätt hitta balans mellan inre och yttre rörelser och mellan stillhet och aktivitet, så ökar vi vår förmåga till självläkning och förbättrar kroppens funktioner.

Detta är en del av den traditionella kinesiska medicinen som bygger på helhetstanken att kropp och själ är delar av en helhet i samverkan med varandra. I årtusenden har kineser ägnat sig åt kroppsövningar och mental träning som Qi Gong för att främja sin hälsa.

Biyunmetoden passar alla
Eftersom Biyunmetodens Qi Gong är enkel, naturlig och med långsamma mjuka rörelser som är lätta att lära sig så passar den för alla människor, ung som gammal, tränad och otränad. Träningen kan utövas när och var som helst och är en god hjälp till självhjälp. Det är ett levande system som bygger på genuina traditioner anpassade för dagens livsstil.

Metoden har sedan 1992 utvecklas i Sverige genom Grandmaster Fan Xiulan. Grundprogrammet heter Jichu Gong och innehåller en systematisk genomgång av hela kroppen med långsamma, mjuka rörelser under koncentration och avslappning. Därefter kan man träna fortsättningskursen Dong Gong, rörelseträning som ger fördjupade hälsoeffekter och förmåga att tillgodogöra sig livskraft samt uppnå balans och jämvikt i kropp och själ. Sedan kan man träna De Fem Elementens Qi Gong, där eleven får utveckla sin egen form av träningsformen.

Många hälsofördelar med Qi Gong

Att träna Qi Gong har bevisad effekt på människors hälsa och används idag för rehabilitering och friskvård inom vissa landsting och även inom många patientföreningar, pensionärsföreningar och andra organisationer. Metoden är vetenskapligt utvärderad och sedan den introducerades i Sverige har det gjorts ett flertal forskningsprojekt som visat på stora hälsofördelar. Exempel på hälsovinster är:

– Förbättrad allmänhälsa och stärkt immunförsvar
– Minskad stress och spänning
– Stimulans och förstärkning av muskler, leder, senor och nervbanor
– Förbättrad cirkulation på ett naturligt och välgörande sätt
– Förbättrad koncentration och inlärningsförmåga


Informationen på denna sida är hämtad från Gröna Draken, en rikstäckande ideell förening för Medicinsk Qi Gong enligt Biuynmetoden.