Svensk forskning visar att Qi Gong är ett effektivt verktyg för välbefinnande

Att Qi Gong är en bra metod för att minska stress och öka koncentrationsförmågan är något som ganska många känner till. Metoden är erkänd inom vården och rekommenderas av flera landsting. Men visste du att det är vetenskapligt bevisat i svensk forskning att, och varför, Qi Gong får oss att må bra?

Idag är folkhälsan ständigt debatterad och det talas om att inaktivitet, övervikt och stress är stora hälsofaror. Som en följd av det möts vi dagligen av tips och trender inom hälsa och livsstil, hur vi ska äta, sova, träna, umgås och tänka för att maxa vårt välmående. Det här är naturligtvis positivt, men det får inte gå till överdrift för då handlar välmående till slut om prestation – vår hälsa ska mätas och jämföras. Vi ska räkna kalorier, registrera träning i appar och använda stegräknare. För en del blir pressen att må bra så hård att man istället blir stressad och mår dåligt. Det gäller särskilt personer som av olika anledningar är begränsade i sina möjligheter att leva på ett sunt sätt.

Två doktorsavhandlingar vid Örebro universitet har kartlagt effekten Qi Gong har på människor. Den ena handlar om den direkta påverkan ett enskilt Qi Gong-pass har på sinnesstämning och välmående, under och efter träningspasset. Den andra visar på vilket sätt Qi Gong påverkar träningsmotivation och stresshantering och varför det fungerar extra bra för äldre och andra som av olika orsaker inte klarar av allt för krävande motionsformer.

Jämfört med kontrollgruppen hade oro, ängslan, ilska och depression minskat hos Qi Gong-utövarna efter ett pass. Stressnivåerna var lägre och energinivåerna högre. Anmärkningsvärt var nivån av välmående som utövarna kände även under träningspasset, vilket kan jämföras med till exempel ett tufft löppass som av många upplevs som plågsamt att genomföra. Trots det är välbefinnandet efteråt likvärdigt mellan de två träningstyperna.

Inför hård träning kan man känna att man kommer att uppleva smärta och utmattning, eller att man inte tror på sig själv när det gäller att uppnå det mätbara resultat man önskar. Sådana tankar minskar motivationen både kort- och långsiktigt. Qi Gong däremot handlar inte om att pressa sig eller att prestera och därför är det lättare att vara motiverad inför träning, vilket också ökar chansen att träningspasset blir av. Hur rörelserna utförs är inte det viktigaste, utan det är att lära sig hitta koncentrationen. Att känna att man har bra koncentrationsförmåga är enligt studierna en viktig nyckel till lägre stressnivåer och bättre upplevd hälsa. Det innebär att man genom Qi Gong mår bättre, utan att behöva prestera, anstränga sig hårt eller jämföra sig med andra.

Tror du att Qi Gong är något för dig? Välkommen att delta i en av våra helgkurser i medicinsk Qi Gong!

Källor:
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2%3A216317&dswid=-8673
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A174503&dswid=-5978

Till nyhetsarkivet